بیورر متخصص در امور سلامتی و بهداشت برای شما،نگاهی متمرکز و قوی روی تحقیقات داخلی و توسعه دانش به همراه تجزیه و تحلیل دقیق بازار در آینده beurer را تنها تولید کننده کامل در زمینه سلامتی و بهداشت قرار داده است. امروزه این محدوده تولید شامل بیش از 500 نوع محصول از قبیل فشار سنج ، اندازه گیری تست قند خون ، درجه تب، تشک های برقی، ترازوهای فردی و آشپزخانه ، ماساژور پا،  نبولایزر ها و همچنین ساعتهای ضربان قلب می باشد. هم اکنون بیورر مشغول تحقیق و توسعه روی اینترنت اشیاء،محصولات جدید حوزه سلامت،نرم افزارهای شبکه محور جهت مدیریت دکتر-بیمار-محصول می باشد.همراه با نگاهی متمرکز و قوی روی تحقیقات داخلی و توسعه به همراه تجزیه و تحلیل دقیق بازار در آینده beurer را تنها تولید کننده کامل در زمینه سلامتی و بهداشت قرار داده است.