مشخصات ویلچر حمامی :

ویلچر های حمامی دارای چهار چرخ کوچک می باشد مناسب برای جا بجا کردن بیمار در منزل است

ویلچر حمامی در دو نوع لگن دار و ساده در بازار موجود میباشد 

ویلچرهای حمامی ارتوپدی قابلیت جدا شدن دسته های کناری وجود دارد که برای استفاده راحتر در بیماران بستری در منزل و بیمارستان تعبیه شده است

محصولات مجموعه ویلچر حمامی